Towarzystwo Rodu Plewako
02-786 Warszawa, Polska,
ul.  Związku Walki Młodych 20/32

(ul. A. Romockiego"Morro" 20/32)

REGON:           146836047

NIP:                9512375305
Nr ewid:                 398

rachunek w Santander Bank Polska:
42109025900000000141254036

adres e-mail: zarzad@plewako.pl


Regulamin Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

Prezes - Stanisław J. Plewako 
Sekretarz - Jerzy Plewako
Skarbnik - Lucyna Kniszewska-Plewako 

Komisja Rewizyjna Towarzystwa:
Piotr Aleksander Rudzki - Przewodniczący
Adam K. Konarzewski 
Teresa I. Plewako


lista członków Towarzystwa


Tryb opłacania składek członkowskich

 

Pierwsze piętnastolecie Towarzystwa Rodu Plewako

- referat wygłoszony w 2017 r na VII Zjeździe TRP

Drzewo pokrewieństw Rodu

 

Zasady przyznawania adresów e-mail
w domenie plewako.pl

 

Status Rodziny Złączonej

Ankieta członkowska (edytowalna)


Ankieta genealogiczna

w formacie .rtf do edytowania 
w formacie .pdf do wydrukowania i wpisania ręcznego danych do publikacji (wysyłamy pocztą lub jako skan tylko 1 egzemplarz)


Czasopismo: 
Dziedzictwo Kresowe

 
Projekt
Plewako Y-DNA
z zakresu Genealogii Genetycznej:

Zjazdy  i  obchody Święta
Towarzystwa Rodu Plewako

Rada Towarzystwa (2002-2018)
kompetencje i skład personalny

Ustanowienie przez Towarzystwo
herbu Hrabstwa Iwienieckiego

Wydarzenia publiczne:

Przemówienie Stanisława J. Plewako podczas stulecia kościoła św. Aleksego w Iwieńcu 17.11.2007 r.

Na zaproszenie władz Republiki Litewskiej udział w konferencji w Wilnie 20.10.2008 r.

Przemówienie Aleksandra P. Plewako podczas odnowienia kapliczki w Iwieńcu 16.10.2010 r.

Ofiarowanie kielicha mszalnego do kościoła w Iwieńcu 10.07.2011 r.

List Podsekretarza Stanu w imieniu Prezydenta RP z 28.08.2015 r. 

Towarzystwo 16.09.2019 r. 
Partnerem sesji historycznej
na Zamku w Oporowie

Odeszli do Wieczności  członkowie Towarzystwa:

Maria Sikorzyńska (2023)

Włodzimierz Plewako (2022)

Krzysztof A. Plewako (2020)

Wacław Plewako (2019)

Janina Plewako (2019)

Roman Konarzewski (2019)

Wojciech K. Plewako (2016)

Janina Mackiewicz (2013) 

Stefania Jachimowicz (2011)

Władysław Plewako (2011)

Marian B. Plewako (2009)

Władysław Plewako (2008)

Teodor Plewako (2005)

Henryk Plewako (2003)

Krystyna Plewako (2003)