Towarzystwo Rodu Plewako
Warszawa, ul. Romockiego 20/32

REGON:     146836047

NIP:          9512375305

rachunek bankowy w
Santander Bank Polska SA:
42109025900000000141254036

aktualna lista członków
Towarzytwa


adresy e-mail i pocztowy:

towarzystwo@plewako.eu

Towarzystwo  Rodu  Plewako
02-786 Warszawa,
ul. ZWM 20/32

(kliknij by lokalizować)

Pierwsze piętnastolecie Towarzystwa Rodu Plewako

- referat wygłoszony w 2017 r na VII Zjeździe TRP


Tryb opłacania składek
członkowskich Towarzystwa


Wpłacane z zagranicy
przez PayPal

składki członkowskie

lub darowizny trafiają bezpośrednio na konto
Towarzystwa prowadzone w złotych (PLN)księgowość Towarzystwa
ksiegowosc@plewako.pl

Regulamin Towarzystwa

Drzewo pokrewieństw Rodu

 

Zasady przyznawania adresów e-mail
w domenie plewako.pl

 

Status Rodziny Złączonej

Ankieta członkowska (edytowalna)


Ankieta genealogiczna

w formacie .rtf do edytowania 
w formacie .pdf do wydrukowania i wpisania ręcznego danych do publikacji (wysyłamy pocztą lub jako skan tylko 1 egzemplarz)


Czasopismo: 
Dziedzictwo Kresowe

Międzynarodowy Projekt
z zakresu Genealogii Genetycznej:

Plewako Y-DNA

Zjazdy  i  obchody Święta
Towarzystwa Rodu Plewako

Rada Towarzystwa (2002-2018)
kompetencje i skład personalny

Ustanowienie przez Towarzystwo
herbu Hrabstwa Iwienieckiego

Wydarzenia publiczne:

Przemówienie Stanisława J. Plewako podczas stulecia kościoła św. Aleksego w Iwieńcu 17.11.2007 r.

Na zaproszenie władz Republiki Litewskiej udział w konferencji w Wilnie 20.10.2008 r.

Przemówienie Aleksandra P. Plewako podczas odnowienia kapliczki w Iwieńcu 16.10.2010 r.

Ofiarowanie kielicha mszalnego do kościoła w Iwieńcu 10.07.2011 r.

List Podsekretarza Stanu w imieniu Prezydenta RP z 28.08.2015 r. 

Sesja historyczna na Zamku w Oporowie 16.09.2019 r.

Odeszli do Wieczności  członkowie Towarzystwa:

Krzysztof A. Plewako (2020)

Wacław Plewako (2019)

Janina Plewako (2019)

Roman Konarzewski (2019)

Wojciech K. Plewako (2016)

Janina Mackiewicz (2013) 

Stefania Jachimowicz (2011)

Władysław Plewako (2011)

Marian B. Plewako (2009)

Władysław Plewako (2008)

Teodor Plewako (2005)

Henryk Plewako (2003)

Krystyna Plewako (2003)