W odpowiedzi na przesłane gratulacje i uznanie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymaliśmy powyższe, zaszczytne dla członków Towarzystwa podziękowanie.

W naszym piśmie (adresie) do Prezydenta Andrzeja Dudy określiliśmy w nim nowowybranego Prezydenta jako Prezydenta Elekcyjnego, na wzór terminu Królowie Elekcyjni - bowiem w istocie wybór dr Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej to piąty w dziejach Rzeczypospolitej wybór prezydenta w wyborach powszechnych. Tak jak nazywano wybranych w wyborach powszechnych królów Rzeczypospolitej - królami elekcyjnymi, tak określamy wybranych w powszechnych wyborach prezydentów - prezydentami elekcyjnymi:

Królowie elekcyjni Rzeczypospolitej (w których elekcji poświadczeni dokumentarnie są Plewakowie)
August II Wettin wybór 27.VI.1697
zaprzysiężenie i koronacja 15.IX.1697 r.
Stanisław August Poniatowski wybór 7.IX.1764
zaprzysiężenie i koronacja 25.XI.1764 r.

Prezydenci elekcyjni Rzeczypospolitej:
Lech Wałęsa wybór  9.XII.1995 zaprzysiężenie 22.XII.1990
Aleksander Kwaśniewski wybór 19.XI.1995
  8.X.2000
zaprzysiężenia 23.XII.1995   i   
23.XII.2000
Lech Kaczyński wybór 23.X.2005 zaprzysiężenie 23.XII.2005
Bronisław Komorowski wybór 4.VII.2010
zaprzysiężenie 6.VIII.2010
Andrzej Duda wybór 24.V.2015 zaprzysiężenie 6.VIII.2015

Członkowie Rodu Plewako – o czym świadczą dokumenty z roku 1697 i z 1764 r., brali udział w wyborze kolejnych królów elekcyjnych Rzeczypospolitej przybywając osobiście 400 km na elekcję. W dzisiejszych czasach Plewakowie, gdziekolwiek nie mieszkają, jak cały naród uczestniczą w wyborach wszystkich Prezydentów elekcyjnych.