Szymon Czechowicz Chrystus zmartwychwstały 1758
oryginał w Muzeum Narodowym w Krakowie