I Zjazd Towarzystwa Plewaków 

W dniach 13-14.VIII.2005 r.  na Kaszubach k/Kartuz w gościnnym domu Iwony i Stanisława Gustawa Plewaków odbył się pierwszy Zjazd Towarzystwa Plewaków. 

W Zjeździe uczestniczyły rodziny:

   1. Stanisława G. Plewako z Gdyni
   2. Stanisława J. Plewako  z Warszawy
   3. Mariana B. Plewako z Płocka
   4. Jerzego Plewako ze Starogardu

W sumie uczestniczyło w nim 16 osób,
w tym 13 osób pełnoletnich należących
lub uprawnionych do członkostwa
w Towarzystwie Plewaków. 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęto następujące uchwały:

1. do składu Rady Towarzystwa oficjalnie przyjęto Jerzego Plewako z Starogardu, w skład jej wchodzi zatem 5 osób:

Stanisław Jan Plewako z Warszawy

Marian Bronisław Plewako z Płocka

Wojciech Plewako z Warszawy

Stanisław Gustaw Plewako z Gdyni

Jerzy Plewako ze Starogardu

2. postanowiono Towarzystwa Plewaków nie przekształcać ze Stowarzyszenia Zwykłego w Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, jest to co najmniej przedwczesne

3. postanowiono kolejny Zjazd Plewaków zwołać w Giżycku angażując do współpracy i współudziału licznie zamieszkałą rodzinę Plewaków - potomków Stefana Plewako, urodzonego w Wiktoryszkach k/Zułowa na Wileńszczyźnie (zm. w Giżycku) 4. postanowiono, że następny Zjazd odbędzie się w okresie wakacyjnym 2006 r. pod hasłem czterechsetnej rocznicy sprzedaży majątku Krzywicze Małe rodzinie Jeśmanów. Postanowiono zaprosić na Zjazd przedstawicieli rodziny Jeśmanów.

5. w związku z polepszaniem się oferty  internetowej za tą samą cenę zwiększona została ilość możliwych adresów e-mail i subdomen www, w tym  typu imie.plewako.pl 
Każda osoba spełniająca warunki członkostwa  może bezpłatnie mieć osobisty adres typu imie@plewako.pl  a także osobistą stronę www w domenie plewako.pl (z jedynym ograniczeniem, wynikającym z zasady pierwszeństwa co do osób o tych samych imionach).

6. Krzysztof Antoni Plewako, członek Towarzystwa Plewaków,  uzyskał członkostwo w Związku Szlachty Polskiej, skutkujące wpisaniem rodu na listę rodów uczestniczących w Związku Szlachty Polskiej. 
Towarzystwo udzieli pomocy członkom Towarzystwa chcącym  wypełnić skomplikowane formularze, jeśliby chcieliby przystąpić do Związku Szlachty Polskiej. "Składając ankietę kandydata na członka można się odnieść do dokumentów, które już są w związkowej dokumentacji, wykazując pokrewieństwo z Członkiem Związku Szlachty Polskiej." - cytat z listu Sekretarza Związku Szlachty Polskiej.

7. Towarzystwo wysłuchało z  zainteresowaniem informacji Stanisława G. Plewako o zamiarze wydania wspomnień śp. jego ojca, kpt. ŻW Gustawa Plewako i zadeklarowało pomoc w tej sprawie, jeśli będzie potrzebna.

8. Należy podjąć działania zmierzające do upamiętnienia nazwami ulic wybitnych przedstawicieli rodziny, w szczególności im. kpt. ŻW Gustawa Plewako