uczestnicy III Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako herbu Pogonia
który odbył się 24 do 26 sierpnia 2007 r. w Radońsku na Krajnie


W zjeździe uczestniczyło 25 członków rodzin lub ich potomków rodzin o nazwisku Plewako.

Najliczniej reprezentowane były linie rodu Plewako z Dziakowszczyzny i Sebastianowszczyny
ale byli również obecni przedstawiciele linii pochodzących z Buciek i z Wiktoryszek.