IV zwyczajny Zjazd Towarzystwa Plewaków herbu Pogonia odbył się 22-24 VIII 2008 r. w Radońsku na Krajnie

W czasie Zjazdu uczestnicy odbyli wycieczkę do Komierowa, posiadłości rodu Komierowskich,
podjęli uchwałę o dokonaniu zmian w Regulaminie Towarzystwa, w tym o utworzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Towarzystwa,
a następnie wybrali na tą funkcję Włodzimierza Plewako

Rada przez kooptację rozszerzyła swój skład o przedstawicieli 2 rodzin: z Dobiegniewa - Władysława Plewako
oraz z Giżycka - Mariana A. Plewako, i liczy 9 członków, w tym Prezes Stanisław Jan Plewako
- Przedstawiciel Reprezentujący Towarzystwo - stanowiący organ wykonawczy (odpowiednik Zarządu).

fot. Damian Plewako