V Zjazd Towarzystwa Rodu Plewako herbu Pogonia odbył się 24-26 lipca 2009 r. w Dobiegniewie na Krajnie.

Miejscem zakwaterowania i obrad Zjazdu, jak również imprezy integracyjnej był ośrodek we wsi Ługi nad jeziorem Osiek