Uczestnicy VI Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako, który odbył się 13-15 sierpnia 2010 r. w Radońsku na Krajnie

 
 

W zjeździe uczestniczyło 19 członków rodzin Plewako, reprezentowane były linie rodu Plewako
z Dziakowszczyzny, Sebastianowszczyny,  Lipowa i Wiktoryszek.