VIII Zjazd Towarzystwa Rodu Plewako odbędzie się 25 do 27 sierpnia 2017 r. koło Dobiegniewa na Krajnie


Zgłoszenia nadsyłamy na adres e-mail: zjazd@plewako.pl   a po uzyskaniu potwierdzeniu
zaliczkę w wysokości 100 zł wpłacamy  na konto bankowe Towarzystwa Rodu Plewako