Podczas wyjazdu grupy członków Forum Iwienieckiego pod auspicjami Towarzystwa Rodu Plewako do Iwieńca w lipcu 2011 r.
w dniu 9 lipca pojechaliśmy z "Marcinowej Gęsi", gdzie mieszkaliśmy, przez Padniewicze, Tupalszczyznę, Kijowiec i Raków do Mińska.

 


Powitały nas dziewczęta w ludowych strojach białoruskich. Na zdjęciu Marian Antoni Plewako i jego kuzyn Adam Konarzewski
W oddali starówka z zabytkowymi kościołami, gdzie odbywały się również Sejmiki Mińskie (np. w obecnej katedrze katolickiej).

Marian Antoni Plewako gratulował również sympatycznym biegaczom zwycięstwa w biegu 2 x 15 km i sfotografował się z nimi i pucharem

opracował 2011-09-21
Stanisław J. Plewako,

aktualizacja 2013-08-07