II Zjazd rodu Plewaków jest już przyjemnym i inspirującym wspomnieniem. Na zdjęciu: grupa pobytowa w Rydzewie - Szydłówce, od lewej Witold, Włodzimierz, Wacława,
Stanisław-Gustaw, Jolanta, Maciek, Iwona, Marysia, Stanisław-Jan, Lucyna, Marian-Antoni, Zbigniew Plewakowie