Lista Rodzin Złączonych 
przy Towarzystwie Rodu Plewako


Na podstawie punktu 11c Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako

(Prawo do członkostwa mają także ... członkowie rodzin złączonych
... z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem)

w oparciu o przyjęte "Uprawnienia, zasady wnioskowania o wpis i publikowanie listy Rodzin Złączonych"
w powiązaniu z uprawnieniami Przesa Towarzystwa (punkty 21-22 Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako)
ustala się następującą Listę Rodzin Złączonych z Rodem Plewako przy Towarzystwie Rodu Plewako:
                                          
nazwisko rodziny dodatkowe wyróżniki data wpisu  subdomena
Piątkowski herbu Korab, z Podola 2018-10-27 www.piatkowski.plewako.pl
Grabski herbu Wczele, z Wielkopolski i Kujaw 2018-10-27 www.grabski.plewako.pl
Kniszewski herbu Grabie, Y-DNA R1a YP578, z W.Ks.Litewskiego 2018-10-27 www.kniszewski.plewako.pl
Szafarkiewicz Y-DNA R1a YP5270, z Wielkopolski  2018-10-27 www.szafarkiewicz.plewako.pl
Fedorowicz z Podlasia 2018-10-27 www.fedorowicz.plewako.pl
Konarzewski herbu Pobóg, Y-DNA R1a L260, z W.Ks.Litewskiego 2018-10-27
Tukałło herbu Szreniawa, z W.Ks.Litewskiego 2018-10-27

zatwierdził Stanisław Jan Plewako
Prezes Towarzystwa Rodu Plewako