Lista Rodzin Złączonych 
przy Towarzystwie Rodu Plewako


Na podstawie punktu 11c Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako

(Prawo do członkostwa mają także ... członkowie rodzin złączonych
... z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem)

w oparciu o przyjęte "Uprawnienia, zasady wnioskowania o wpis i publikowanie listy Rodzin Złączonych"
ustala się następującą Listę Rodzin Złączonych z Rodem Plewako przy Towarzystwie Rodu Plewako:
                                          
nazwisko rodziny dodatkowe wyróżniki data wpisu  katalog
Piątkowski herbu Korab, z Podola 2018-10-27 plewako.pl/piatkowski.
Grabski herbu Wczele, z Wielkopolski i Kujaw 2018-10-27 plewako.pl/grabski
Kniszewski herbu Grabie, Y-DNA R1a YP1078, z Wlk.Ks.Litewskiego 2018-10-27 plewako.pl/kniszewski
Szafarkiewicz Y-DNA R1a YP5270, z Wielkopolski  2018-10-27 plewako.plszafarkiewicz
Fedorowicz z Podlasia 2018-10-27 plewako.pl/fedorowicz
Konarzewski herbu Pobóg, Y-DNA R1a YP1337, z Wlk.Ks.Litewskiego 2018-10-27
Tukałło herbu Szreniawa, z Wlk.Ks.Litewskiego 2018-10-27
Jaworskiherbu Sas, Y-DNA I2a-P37, z Wlk.Ks.Litewskiego2022-10-06iwieniec.eu/Mieszkucie/
Mellerowiczherbu Samson, Y-DNA R1b L48, z Wielkopolski 2022-10-06plewako.pl/grabski/urbanski/

lista 6.X.2022 r. zatwierdzona przez: 
Zarząd Towarzystwa Rodu Plewako