Składki członkowskie w Towarzystwie Rodu Plewako

Zgodnie z pkt 35 Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako z dnia 25 czerwca 2022 r. Towarzystwo uzyskuje środki na działalność ze:

Składki członkowskie mają prawo i obowiązek płacić jedynie członkowie Towarzystwa, w przeciwieństwie do pozostałych dochodów - darowizn, spadków, zapisów - gdzie środki na działalność Towarzystwa może przekazać każda osoba. Według punktu 26 litera h. Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy uchwalanie wysokości składek członkowskich. Wysokość składek cżłonkowskich nie została zmieniona od VII Zjazdu Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 2016 r. w Brodnicy, kiedy podniesiona została składka zwyczajna z 60 zł do 70 zł rocznie, pozostawiając bez zmiany składkę ulgową w wysokości 30 zł rocznie. Jednocześnie Zjazd określił termin wnoszenia składek członkowskich od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku. Termin ten wiąże się z potrzebą sformowania budżetu Towarzystwa na rok bieżący. Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2022 r. w Warszawie do listy składek dodał łączną składkę małżeńską (kiedy obydwoje małżonkowie są czlonkami Towarzystwa) - w wysokościu 100 zł rocznie. Składki zapłacone w kwocie przewyższającej zobowiązanie są zaksięgowane dla danej osoby na kolejny rok lub lata. Członkowie Towarzystwa nie są ograniczeni do płacenia wyłącznie składek członkowskich. Składki członkowskie dzielą się na:

a. zwyczajne,  w wysokości   70 zł rocznie, 
b. małżeńskie, w wysokości 100 zł rocznie,
c. ulgowe, w wysokości         30 zł rocznie (przysługujące osobom o braku lub niskich stałych dochodach).

Darowizny wpłacane na konto Towarzystwa na cele statutowe pożytku publicznego podlegają odliczeniu od przychodu na zasadach ogólnych i mogą być wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym. Towarzystwo nie jest organizacją OPP (z racji licznych pokrewieństw) i nie ma prawa uzyskiwać odpisów 1% od podatku

Towarzystwo Rodu Plewako
rachunek w Santander Bank Polska:
42 1090 2590 0000 0001 4125 4036
adres: 02-786 Warszawa, Polska,
ul. Związku Walki Młodych 20/32
REGON:           146836047
NIP:                9512375305
opublikowano: 26 stycznia 2023 r.