Plewako Y-DNA Project
(wyniki w projekcie  Y-DNA osób o nazwisku Plewako
i spokrewnionych):

Po zaakceptowaniu kandydatury do Plewako Y-DNA Project
opłacenie testu można dokonać przez wpłatę na konto Towarzystwa Rodu Plewako 

lub przez PayPal sprzężony z kontem Towarzystwa

Genetycznie zweryfikowana część drzewa rodu Plewako

Schemat kolejności zmian STR (mutacji) w Y-DNA rodu Plewako h. Pogonia

 

Tabela haplotypów STR

 

Genealogia genetyczna - nasza metodologia badań Y-DNA rodu Plewako

 

Drzewo genealogiczne
członków rodu Plewako

 

Mutacja L621 odkryta
w Y-DNA rodu Plewako

Genealogia Genetyczna linii żeńskiej (mtDNA)

 

Y-DNA Damiana Plewako, odległego krewnego wobec dwóch pierwszych, należy do tej samej haplogrupy I2a wykazując jednak 3 i 4 różnice na 37 markerów, a odpowiednio 5 i 6 na 67, co pozwala na niemal pełne i pewne określenie haplotypu wspólnego przodka żyjącego w czasach Potopu - Pawła Plewaki.