ANTENACI*
Towarzystwa Rodu Plewako

1. Bronisław-Jan Plewako
syn Kazimierza Plewako 
i Kamili z Lichodziejewskich
ur.  1862 r., zm. 1936 r. 
w Dziakowszczyźnie

2. Marian Plewako, por. AK, 
syn Bronisława-Jana Plewako
i Marii z Kniszewskich,
mąż Krystyny z Piątkowskich 
ur.  1904 r. w Dziakowszczyźnie,
zm. 1972 r.  w Giżycku

3.  Stanisław Plewako, doc. Politechniki Warszawskiej,
syn Jana Plewako i
Marii z Łuckiewiczów
ur. 1905 r. w Tyflisie (Tbilisi)
zm. 1993 w Warszawie

4. Gustaw Plewako, kpt. ŻW,
syn Henryka Plewako 
i Anny z Sławińskich
ur.  1919 w Tambowie
zm. 1997 w Gdyni

5. Henryk "Rysiek" Plewako 
syn Henryka Plewako 
i Zofii z Żukowskich
ur.  1931 w Stolinie
zm. 2003 w Rzeszowie

6. Wacław Plewako, mjr saperów,
ur. 28(15).05.1898 r. w Mińsku Lit.,
syn Sobiesława Plewako i Tekli 
z Pełko-Stradomskich, więzień Starobielska  zamordowany w 1940 w Charkowie

7. Kazimierz Plewako, (1896-1943?)
ziemianin z maj. Zalesie k. Iwieńca
syn Tekli z Pełko-Stradomskich
i  Sobiesława Plewako

8. Kazimierz Plewako z Buciek
 ur. 1848 zm. po 1918 w Daszkach

9. kpt. Adam Plewako - oficer  w Powstaniu Listopadowym 1831r., syn i wnuk starostów kołoboryjskich Kazimierza i Stefana

10. Gustaw Plewako  z Wisek na Podlasiu, syn Adama

11. ppor. AK "Marta" - 
Alina Fedorowiczowa
wnuczka Gustawa Plewako

Drzewo rodowe członków Towarzystwa Rodu Plewako

---------------------------------------------
*) Antenat 
przodek zarówno w linii ojca, jak i matki; dziad, pradziad
<łac. ante natus przedtem urodzony>
Słownik Wyrazów Obcych PWN
http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=1409