Krajobraz  majątku Dziakowszczyzna k/Iwieńca w kierunku na Pralniki, fot. Marian B. Plewako, listopad 1990
Dziakowszczyzna była dziedzictwem Plewaków od początku XIX wieku do II wojny światowej. Plan majątku - fotokopia
Poniżej widok na starodawny staw (istniejący już w XVII w.) na strudze Makasiczce (na zdjęciu wyżej),
w 2011 r. pogłębiony, co widać na zdjęciu w Google-Maps

staw, po lewej stronie stara grobla, poniżej widok spod grobli na lustro istniejącego w 1991 r. stawu

aktualizacja wykonałem  23 stycznia 2019 r.,
w rocznicę śmierci dziadka Bronisława Plewako