herb Pogonia rodu Plewako
7. XII.1800 r. przedstawiony
Wileńskiej Deputacji Szlacheckiej

Towarzystwo Rodu Plewako

  

REGON:     146836047

NIP:          9512375305

konto: Santander Bank Polska 
42 1090 2590 0000 0001 4125 4036

adres e-mail  Towarzystwa:
towarzystwo@plewako.eu

adres forum e-mailowego:
forum@plewako.pl

aktualni członkowie  

Towarzystwa Rodu Plewako  

logowanie do kont pocztowych 
w domenach plewako.pl i .eu

Działy portalu plewako.pl:

Stowarzyszenie

DNA Plewako Projekt

Genealogia i Antenaci

Dziedzictwo Kresowe

Archiwalia i Muzealia 

Publikacje  i  Bazy

Elekcja Augusta II

Bitwa Olkienicka 1700

Starostwo Kołoboryskie

Joachim D. Plewáká

mjr Wacław Plewako

por. Marian Plewako

kpt. Gustaw Plewako

Marian B. Plewako

Włodzimierz Plewako

Stanisław Jan Plewako

Subbdomeny członków Towarzystwa:

Lucyna Kniszewska-Plewako 

Stanisława Plewako

Marian Antoni Plewako


Witryna iwieniecka pod auspicjami
Towarzystwa Rodu Plewako:

http://www.iwieniec.eu/

Portret Jakuba Plewako,

 właściciela miasta Iwieniec

Witryny Rodzin Złączonych:

www.fedorowicz.plewako.pl 

www.piatkowski.plewako.pl 

www.grabski.plewako.pl 

www.kniszewski.plewako.pl

www.szafarkiewicz.plewako.pl 

 

autorem witryny plewako.pl
jest Stanisław Jan Plewako