herb Pogonia rodu Plewako
7. XII.1800 r. przedstawiony
Wileńskiej Deputacji Szlacheckiej

Towarzystwo Rodu Plewako

  

REGON:     146836047

NIP:          9512375305

konto: Santander Bank Polska 
42 1090 2590 0000 0001 4125 4036

adres e-mail  Towarzystwa:
towarzystwo@plewako.eu

adres forum e-mailowego:
forum@plewako.pl

aktualni członkowie  

Towarzystwa Rodu Plewako  

logowanie do kont pocztowych 
w domenach plewako.pl i .eu

Działy portalu plewako.pl:

Stowarzyszenie

DNA Plewako Projekt

Genealogia i Antenaci

Dziedzictwo Kresowe

Archiwalia i Muzealia 

Publikacje  i  Bazy

Elekcja Augusta II

Bitwa Olkienicka 1700

Starostwo Kołoboryskie

Joachim D. Plewáká

mjr Wacław Plewako

por. Marian Plewako

kpt. Gustaw Plewako

Marian B. Plewako

Włodzimierz Plewako

Subbdomeny członków Towarzystwa:

Stanisław Jan Plewako

Lucyna Kniszewska-Plewako 

Stanisława Plewako


Witryna iwieniecka pod auspicjami
Towarzystwa Rodu Plewako:

http://www.iwieniec.eu/

Portret Jakuba Plewako,

 właściciela miasta Iwieniec

Witryny Rodzin Złączonych:

www.fedorowicz.plewako.pl 

www.piatkowski.plewako.pl 

www.grabski.plewako.pl 

www.kniszewski.plewako.pl

www.szafarkiewicz.plewako.pl 

 

autorem witryny plewako.pl
jest Stanisław Jan Plewako